شرکت دانش بنیانی گیاه گستران پاسارگاد گیل

menuordersearch
drhosseinii.ir
سبد خرید
سبد خرید
معرفی فروشگاه
پکیج‌‌‌‌های آموزش زبان
مشاهده همه
تخفیف هیجان انگیز
پکیج کامل هنر نه گفتن

پکیج کامل هنر نه گفتن

19,000 تومان 22,000
صوتی و تصویری
صوتی و تصویری
+
_
تخفیف هیجان انگیز
افزایش مهارت اعتماد به نفس

افزایش مهارت اعتماد به نفس

50,000 تومان 60,000
صوتی و تصویری
صوتی و تصویری
+
_
تخفیف هیجان انگیز
پکیج پادکست‌‌‌‌های انگلیسی

پکیج پادکست‌‌‌‌های انگلیسی

19,000 تومان 22,000
اینترمدیت و پیشرفته
اینترمدیت و پیشرفته
+
_
پربازدیدترین کالاها مشاهده همه
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
افزایش مهارت اعتماد به نفس

افزایش مهارت اعتماد به نفس

60,00050,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل هنر نه گفتن

پکیج کامل هنر نه گفتن

22,00019,000 تومان
زبان آلمانی مبتدی
+
_
زبان آلمانی مبتدی
آموزش تخصصی زبان آلمانی

آموزش تخصصی زبان آلمانی

14,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل بورس تکنیکال

پکیج کامل بورس تکنیکال

70,000 تومان
آموزش BASIC
+
_
آموزش BASIC
آموزش BASIC زبان انگلیسی

آموزش BASIC زبان انگلیسی

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

50,000 تومان
سطح پیشرفته
+
_
سطح پیشرفته
خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

50,000 تومان
انگلیسی پیشرفته
+
_
انگلیسی پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

50,000 تومان

پکیج‌‌‌‌های آموزشی

مشاهده همه
سطح مبتدی و کودک
+
_
سطح مبتدی و کودک
آموزش تصویری انگلیسی برای کودکان

آموزش تصویری انگلیسی برای کودکان

14,000 تومان
دوره تکمیلی
+
_
دوره تکمیلی
پکیج دانلودی آموزش زبان ترکی

پکیج دانلودی آموزش زبان ترکی

50,000 تومان
اینترمدیت و پیشرفته
+
_
اینترمدیت و پیشرفته
پکیج پادکست‌‌‌‌های انگلیسی

پکیج پادکست‌‌‌‌های انگلیسی

22,00019,000 تومان
سطح پیشرفته
+
_
سطح پیشرفته
خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

50,000 تومان
آموزش مبتدی
+
_
آموزش مبتدی
پکیج زبان آلمانی ROSSETA STON

پکیج زبان آلمانی ROSSETA STON

130,000 تومان
انگلیسی پیشرفته
+
_
انگلیسی پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

50,000 تومان
زبان آلمانی مبتدی
+
_
زبان آلمانی مبتدی
آموزش تخصصی زبان آلمانی

آموزش تخصصی زبان آلمانی

14,000 تومان
آموزش BASIC
+
_
آموزش BASIC
آموزش BASIC زبان انگلیسی

آموزش BASIC زبان انگلیسی

130,000 تومان

پکیج‌‌‌‌های موفقیت

مشاهده همه
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل هنر نه گفتن

پکیج کامل هنر نه گفتن

22,00019,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
افزایش مهارت اعتماد به نفس

افزایش مهارت اعتماد به نفس

60,00050,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل تقویت قدرت کلام

پکیج کامل تقویت قدرت کلام

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
ویدئوی تحقق اهداف فروش کوبین

ویدئوی تحقق اهداف فروش کوبین

22,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
فیلم آموزشی اثر مرکب

فیلم آموزشی اثر مرکب

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل شفای زندگی

پکیج کامل شفای زندگی

50,000 تومان
صوت و تصویر
+
_
صوت و تصویر
ویدئوی هفت عادت مردمان موثر

ویدئوی هفت عادت مردمان موثر

14,000 تومان

پکیج‌‌‌‌های بورس و اقتصاد

مشاهده همه
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل بورس تکنیکال

پکیج کامل بورس تکنیکال

70,000 تومان
خودآموز هوشمند زبان انگلیسیپکیج کامل بورس تکنیکالپکیج کامل هنر نه گفتن
پرفروشترین کالا‌‌‌‌های اخیر مشاهده همه
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
افزایش مهارت اعتماد به نفس

افزایش مهارت اعتماد به نفس

60,00050,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل هنر نه گفتن

پکیج کامل هنر نه گفتن

22,00019,000 تومان
زبان آلمانی مبتدی
+
_
زبان آلمانی مبتدی
آموزش تخصصی زبان آلمانی

آموزش تخصصی زبان آلمانی

14,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل بورس تکنیکال

پکیج کامل بورس تکنیکال

70,000 تومان
آموزش BASIC
+
_
آموزش BASIC
آموزش BASIC زبان انگلیسی

آموزش BASIC زبان انگلیسی

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

50,000 تومان
سطح پیشرفته
+
_
سطح پیشرفته
خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

خودآموز هوشمند زبان انگلیسی

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

50,000 تومان
انگلیسی پیشرفته
+
_
انگلیسی پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

آموزش زبان انگلیسی TOP EDITION

50,000 تومان
مجوز‌‌‌‌های سایت
 برند پوشاک
 برند پوشاک
 برند پوشاک
 برند پوشاک
 برند پوشاک
 برند پوشاک
 برند پوشاک
جدیدترین کالاها مشاهده همه
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل بورس تکنیکال

پکیج کامل بورس تکنیکال

70,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل هنر نه گفتن

پکیج کامل هنر نه گفتن

22,00019,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

راز‌‌‌‌های موفقیت میلیونر‌‌‌‌های خودساختهPDF

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

پادکست‌‌‌‌های تقویت حافظه

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

کتاب بیندیشید و ثروتمند شویدPDF

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
افزایش مهارت اعتماد به نفس

افزایش مهارت اعتماد به نفس

60,00050,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل تقویت قدرت کلام

پکیج کامل تقویت قدرت کلام

50,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
ویدئوی تحقق اهداف فروش کوبین

ویدئوی تحقق اهداف فروش کوبین

22,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
فیلم آموزشی اثر مرکب

فیلم آموزشی اثر مرکب

130,000 تومان
صوتی و تصویری
+
_
صوتی و تصویری
پکیج کامل شفای زندگی

پکیج کامل شفای زندگی

50,000 تومان
خانهورود به حساب کاربریآخرین تراکنش هاسبد خرید

دفتر مرکزی : رشت- جاده تهران- جنب بیمارستان رسول اکرم (ص) - کوچه 3 - پلاک 4، تلفن تماس : 09032821888، پست الکترونیکی ما : e.hosseinii77@gmail.com

instagrampinteresttelegramwhatsup
ضمانت اصل بودن کالاضمانت اصل بودن کالاارسال سریع و رایگانارسال سریع و رایگانپرداخت در محلپرداخت در محلتضمین بهترین کیفیتتضمین بهترین کیفیت7 روز ضمانت بازگشت7 روز ضمانت بازگشت
جستجو
نماد اعتماد الکترونیکی
معرفی ما

باسلام آنلاین است و تمام آنچه را کاربر از یک فضای آنلاين انتظار دارد به‌خوبی برآورده می‌کند. کاربری آسان، پرداخت امن از درگاه‌‌‌‌‌های بانکی، نماد اعتماد الکترونیک، ضمانت بازگشت پول، امانت‌داری، پشتیبانی حرفه‌ای برای راهنمایی و رفع مشکلات احتمالی. اعتماد با سلام آغاز می‌شود.
باسلام اجتماعی است، به این معنی که راه گفت‌وگو و تعامل بی‌واسطه بین خریداران و غرفه‌داران همیشه باز است. شما به محض ورود به باسلام صاحب یک حساب کاربری می‌شوید، می‌نویسید، بحث می‌کنید، نظر می‌دهید، دوست می‌شوید. گفت‌وگو با سلام آغاز می‌شود.
باسلام بازار است، با تمام ویژگی‌‌‌‌‌های یک بازار بزرگ و تودرتو ولی با یک تفاوت ارزشمند: تمام راسته‌‌‌‌‌های این بازار یک‌جا پیش چشم شما هستند. مواد غذایی، مد و پوشاک، خانه و آشپزخانه، صنایع دستی، عطاری، آرایشی و بهداشتی، ملزومات فرهنگی و آموزشی و سرگرمی و ورزش و سفر، حتی خدمات کسب‌وکار.

نمایش بیشتر